Artemis Milieu, wat we doen

Artemis Milieu

Artemis milieu BVBA is een gespecialiseerd milieuadviesbureau met expertise op verschillende gebieden binnen het  milieukader, waarbij de nadruk ligt op bodemonderzoek en -sanering. Sinds de oprichting van het bedrijf in 2007 is Artemis Milieu uitgegroeid tot een gekende speler op deze markt.
 
Sinds de opstart werd het team al snel uitgebreid van 2 zaakvoerders tot het huidige team van 10 personen, die dagelijks instaan voor de goede opvolging en sturing van milieugerelateerde dossiers. De opvolging van de dossiers gebeurt vanuit 2 verschillende exploitatiezetels (Zingem en Beveren-Waas), wat een optimale opvolging van alle dossier over volledig Vlaanderen mogelijk maakt.
 
Het klantenbestand van Artemis Milieu bevat zowel particulieren, KMO's, grote bedrijven als lokale en regionale overheden. Daarnaast heeft Artemis Milieu een nauw samenwerkingsverband met verschillende andere spelers in de sector (milieucoördinatoren, aannemers, notarissen, curatoren, juristen, ...) en sinds 2014 treden de zaakvoerder ook op als gerechtelijk deskundge in opdracht van de Rchtbank

Core business

Artemis milieu BVBA is een milieuadviesbureau dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van bodemonderzoeken en opstellen van technische verslagen in het kader van het bodemdecreet, het opstellen van bestekken en bodemsanerings- projecten en het uitvoeren van de coördinatie en de begeleiding bij bodemsaneringswerken. Artemis Milieu heeft tevens een ruime ervaring opgebouwd in het uitvoeren van second opinions, kostprijsramingen, due diligence studies en aanvragen statuut onschuldig eigenaar.
Hiertoe is Artemis milieu bvba door de OVAM erkend als bodemsaneringsdeskundige type 2 (hoogste erkenning) (OVAM-lijst) .
 
Daarnaast heeft Artemis milieu (Jo De Vos) zich verder gespecialiseerd als veiligheidscoördinator (niveau A) (alle werven, inclusief deze met coördinatiestructuur).
Vincent Lepère is erkend als gekwalificeerde persoon voor grondwatermodellering door de OVAM  (Lijst gekwalificeerde personen grondwatermodellering).
 
Jo De Vos en Vincent Lepère hebben ook succesvol aanvullende studies doorlopen aan de UGent voor gerechtelijk deskundige, waardoor deze ook op regelmatige basis in gerechtelijke procedures als (onafhankelijk of eenzijdig) expert aangesteld worden.

Wie doet wat?

ZAAKVOERDERS

  • Jo De Vos is ingenieur bouwkunde en master in de milieusanering, en heeft 20 jaar ervaring als projectleider inzake bodem- en veiligheidsdossiers bij de studiebureau's Lapere (Kortrijk) en Arcadis-Ecolas (Gent). Hij is tevens kantoordirecteur voor kantoor Zingem.
  • Vincent Lepère is geoloog en beschikt over 19 jaar ervaring bij de studiebureaus Geosan (Izegem), Ecolas (Gent) en Tellum Environmental Consultants (Antwerpen). Hij leidt het kantoor te Beveren-Waas.

 
TEAM ONDERZOEKEN

  • Els De Meester is geologe en sinds 2009 aan de slag bij Artemis, vanuit Zingem.
  • Jael De Neve, eveneens geologe en sinds 2014 vanuit Beveren actief als projectleider bodemonderzoeken.
  • Femke Cornillie, biotechnoloog en master milieusanering, vervoegde Artemis in 2015 als projectleider bodemonderzoek voor de beide kantoren. Femke is tevens onze kwaliteitsverantwoordelijke.

 
TEAM SANERINGEN

  • Fabio Steenssens, ingenieur Bouwkunde, treedt sinds 2012 vanuit Beveren op als projectleider bodemsanering.
  • Tim Palmans is bio-ingenieur en versterkt sinds 2016 het kantoor te Beveren.
  • Chloë De Raedt is sinds 2016 als archeologe en geografe vanuit Zingem projectleider bodemsanering.

Fabio, Tim en Chloë nemen daarnaast ook de honneurs waar als milieukundig begeleider en staalnemer.
 
ADMINISTRATIEF TEAM

  • Erna De Gendt staat sinds 2012 in voor de administratie en het secretariaat, en biedt ondersteuning aan de boekhouding.
  • Katrien Himschoot vervoegde het kantoor te Beveren in 2015, en biedt ondersteuning voor de administratie, projectorganisatie, HR en Kwaliteit.