Deckers Milieubeheer

 

Overname Deckers Milieubeheer bvba

Sinds 1 april 2014 is Artemis Milieu bvba de eigenaar van Deckers Milieubeheer bvba.

Deckers Milieubeheer bvba is reeds sinds 1996 erkend als bodemsaneringsdeskundige type 1.

Gedurende bijna 20 jaar heeft zaakvoerder Dirk Deckers talloze bodemonderzoeken en technische verslagen opgemaakt in Vlaanderen. Het werkgebied heeft zich steeds voornamelijk geconcentreerd rond Stad Antwerpen en de Antwerpse Kempen, maar ook in de rest van Vlaanderen heeft Deckers Milieubeheer zijn strepen verdiend.

 

Sinds 2008 werkten Deckers Milieubeheer en Artemis Milieu frequent samen. Als gevolg van de wijziging van het Bodemdecreet in 2002 konden beschrijvende bodemonderzoeken niet meer uitgevoerd worden door bodemsaneringsdeskundigen type 1. Na enkele proefprojecten bleek de samenwerking voor dergelijke dossiers voor beide partijen, én voor de klanten een meerwaarde te bieden, wat resulteerde in een intensieve samenwerking.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Dirk Deckers, die zijn bodemafdeling wenste stop te zetten, als eerste bij Artemis Milieu kwam aankloppen.

Dit resulteerde erin dat de volledige bodemactiviteit door Artemis milieu werd overgenomen, echter nog steeds onder de naam Deckers Milieubeheer bvba. Voor de klanten van Deckers milieubeheer verandert er dus in de praktijk zeer weinig.

 

Jo De Vos en Vincent Lepère, zaakvoerders van Artemis Milieu, zijn eveneens de nieuwe zaakvoerders van Deckers Milieubeheer. Deckers opereert sinds 1 april vanaf volgende adressen:

 

Exploitatiezetels:

- Grote Baan 85, 2910 Essen

- Gentseweg 1, 9120 Beveren

Maatschappelijke zetel:

- Meesterstraatje 1, 9750 Zingem

 

Meer info vindt u op www.milieubeheer.be.