Gerechtelijke en verzekeringsexpertises

De wetgeving inzake het milieu is een complexe aangelegenheid. Bodemdecreet, Afvalstoffendecreet, Milieuvergunningsdecreet, Decreet Oppervlaktedelfstoffen, Materialendecreet, VLAREM, VLAREBO, VLAREA, VLAREMA, VLAREL, …

Voeg daarbij de raakvlakken tussen milieu en klassieke rechtstakken zoals Aannemingsrecht, Verzekeringsrecht, Aansprakelijkheidsrecht,…

Bij tal van gerechtelijke (en buitengerechtelijke) discussies spelen milieu-aspecten een belangrijke rol.  Voor zowel de betrokken partijen, als voor de rechter, kan het van groot belang zijn zich te laten bijstaan door een vakdeskundige. Hiertoe wordt steeds vaker een beroep gedaan op gerechtsdeskundigen (gerechtelijk experts).

Naast de gerechtelijke expertise, kan een expert ook aangewezen zijn bij een buitengerechtelijke geschillenbeslechting, eenzijdige expertise, voor een adviesverlening alvorens een procedure te starten,…

De beide zaakvoerders van Artemis Milieu bvba, Jo De Vos en Vincent Lepère, zijn gecertificeerd als gerechtelijk deskundige.

Beide zijn ook aangesloten bij het NCGD (Nationaal College van Gerechtsdeskundigen België (http://www.cnej.be/nl/).

 

Naast de (buiten)gerechtelijke expertises, zijn expertises ook dagelijkse kost binnen verzekeringsdossiers. Artemis Milieu heeft een zeer ruime ervaring in het afhandelen van dergelijke expertises, zowel als technisch raadgever of expert/tegenexpert, als in de hoedanigheid van bodemsaneringsdeskundige (veelal in het kader van schadegevallen). Artemis Milieu kan hierbij twee van de grootste verzekeringsmaatschappijen tot zijn vaste klanten rekenen: KBC Verzekeringen (rechtstreekse aanstelling) en AXA Belgium (via expertisekantoor Linea Expertises).