Bodemonderzoek

Bodemonderzoek – Bodemdecreet

Bodemonderzoek is geen doel op zich. Wel is het een middel om efficiënt te voldoen aan alle wettelijke eisen conform het Bodemdecreet. Artemis milieu biedt oplossingen voor bedrijven en particulieren. Wij mikken op een maximaal rendement en een minimale hinder.

Oriënterend bodemonderzoek

De wettelijke verplichting begint doorgaans bij een oriënterend bodemonderzoek. Hierbij wordt het onderzoek gefocust op de risicolocaties om na te gaan of er sprake kan zijn van bodemverontreiniging.

Beschrijvend bodemonderzoek

Als er sprake is van bodemverontreiniging, wordt in een beschrijvend bodemonderzoek nagegaan of verdere maatregelen noodzakelijk zijn.

Risico-evaluatie cruciaal bij bodemonderzoek

Is er verontreiniging, dan voeren we een grondige risico-evaluatie uit. Dit bepaalt of, en in hoeverre, bodemsanering noodzakelijk is, en maakt dus verschil tussen een zware financiële kater en een draaglijke oplossing. Artemis Milieu beschikt over vele jaren ervaring in het opstellen van risico-evaluaties. En dit bij zowel eenvoudige als complexe verontreinigingen.

Wil u meer informatie?

Neem dan zeker contact op met ons.