Aantal bodemonderzoeken zit in de lift

In het kader van het bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen, dienen tegen 2036 alle historisch verontreinigde terreinen te zijn onderzocht, en waar van toepassing, dient de bodemsanering zelf minstens opgestart te zijn.

Om deze ambitieuze doelstelling te bereiken, werd in 2017 het "plan 2036" uitgerold bij OVAM, waarbij een tandje bij werd bijgestoken om de nog te onderzoeken, historisch verdachte terreinen zo snel mogelijk aan een eerste onderzoek te onderwerpen.

Dit plan heeft zijn doel niet gemist: door de diverse maatregelen ontving OVAM in 2018 bijna 3.700 oriënterende bodemonderzoeken, uitgevoerd op niet eerder onderzochte terreinen. Dat is een toename van 25% t.o.v. het jaar voordien!

Dit beleid leidt ook tot een grotere drukte bij de erkende bodemsaneringsdeskundigen en veldwerkfirma's. Hou hier dus zeker rekening mee indien u een bodemonderzoek dient te laten uitvoeren, en neem tijdig contact op met uw bodemsaneringsdeskundige!

 

Meer info op https://jaarverslag.ovam.be/bodemonderzoeken-zitten-in-de-lift/?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=ovamjaaroverzicht2018&utm_content=lees+meer+gt

Terug naar overzicht