Invoering meldingsplicht kleine graafwerken

Ik voer een beperkte hoeveelheid grond af. Moet dit transport gemeld worden?

Op 1 april 2019 gaan een aantal wijzigingen van het VLAREBO (Vlaams Reglement betreffende Bodemsanering en Bodempreventie) in voege.

Eén van die bepalingen stelt dat vanaf die datum alle grondtransport dat wordt vervoerd met voertuigen boven de 3,5 ton MTM steeds voorafgaandelijk moet gemeld worden.

Waar dit voorheen enkel het geval was voor grondwerken die waren onderworpen aan de Grondverzet-regeling (met de opmaak van een technisch verslag), wordt dit voortaan dus ook uitgebreid naar grondtransporten op onverdachte gronden en onafhankelijk van het totale volume grondverzet.

Wat moet deze melding bevatten?

  • Identiteit van de uitvoerder van de werken (bouwheer / aannemer)
  • Identiteit van de vervoerder van de grond
  • Datum van het transport
  • Plaats van oorsprong van de grond
  • Plaats van bestemming van de grond
  • Totale hoeveelheid grond

De chauffeur dient bij het transport steeds in het bezit te zijn van het bewijs van melding.

Ook belangrijk is dat ook 'bodemachtige materialen' onder deze regeling vallen. Naast gewone bodem omvat dit eveneens bagger- en ruimingsspecie, grondbrij en bentonietslib.

De melding moet gebeuren bij een erkende bodembeheerorganisatie, met name Grondwijzer of Grondbank.

Meer informatie vindt u ook op https://ovam.be/vervoer-van-bodemmaterialen.

 

Terug naar overzicht