Nieuw Bodemdecreet garandeert start sanering van alle Vlaamse gronden tegen 2036

Eén van de doelstellingen van het Vlaamse bodembeleid is om vóór 2036 te kunnen starten met de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen. Onder meer om dit te realiseren, werd eind vorig jaar het Bodemdecreet aangepast. Dit decreet werd op 2 februari 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; de meeste bepalingen zijn in werking getreden vanaf 12 februari 2018.

Zo ook de invoering van een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden met potentieel historische bodemverontreiniging. Zo word aan alle e igenaars van risicogronden gevraagd om een oriënterend bodemonderzoek uit te voeren tegen 2021, 2023 of 2027, afhankelijk van de categorie van de risico-inrichtingen.

Voor particulieren is echter vrijstelling mogelijk. 

Particulieren die voldoen aan een specifiek aantal voorwaarden, kunnen een vrijstelling bekomen om dit oriënterend bodemonderzoek uit te voeren. Deze vrijstelling dient aangevraagd te worden bij de OVAM. Meer informatie vindt u hier.

 

Contacteer ons gerust indien u indien u dergelijk onderzoek dient te laten uitvoeren, of indien u meent in aanmerking te komen voor deze vrijstelling.

 

 

Terug naar overzicht