No regret maatregelen rond brandweerkazerne Kruibeke

Op vraag van onze buurgemeente Kruibeke voerde Artemis milieu een bodemonderzoek uit op de site van hun brandweerkazerne.

Aanleiding was na te gaan of er, ten gevolge van het gebruik van PFAS-houdend brandblusschuim (wat tegenwoordig enkel nog wordt gebruikt voor specifieke interventies), sprake kon zijn van een verontreiniging met PFAS.

De staalnames bevestigden inderdaad de aanwezigheid van PFAS, waarna de resultaten werden overgemaakt aan OVAM. Als reactie hierop formuleerde het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) een aantal "no regret maatregelen". Alle bewoners binnen een straal van 100m rondom de brandweersite werden hiervan inmiddels op de hoogte gebracht. 

Inmiddels is de gemeente aangevat met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne, waarbij, in samenspraak met Artemis milieu en Grondbank, de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen. 

Meer info vindt u op https://www.kruibeke.be/brandweersite-kruibeke-pfas-no-regret-maatregelen.

Terug naar overzicht