PFAS in grondwater eerste maal in kaart gebracht

Over de aanwezigheid van PFAS (poly- en per-fluoralkylstoffen) in oppervlaktewater is al wel één en ander gekend, zeker sinds de polemiek rond de 3M-site te Zwijndrecht.

Over de algemene verspreiding van deze stoffen in grondwater was echter nog vrij weinig gekend. Binnen het Bodemdecreet wordt er op vandaag beduidend meer PFAS-onderzoek uitgevoerd, wat wordt gerapporteerd aan, en geëvalueerd door OVAM, maar daarnaast heeft de VMM dit voorjaar ook een meetcampagne opgezet om de algemene verspreiding beter in kaart te brengen.

Deze resultaten zijn vandaag bekendgemaakt.

Het volledige rapport is hier te vinden:

https://www.vmm.be/publicaties/orienterend-onderzoek-naar-diffuse-verspreiding-van-pfas-in-het-freatisch-grondwater-in-vlaanderen-2022

Enerzijds valt op dat in veel meetpunten, ook in (relatief) onverdachte locaties, wel degelijk PFAS worden aangetroffen. Anderzijds is het misschien nog wel hoopgevend dat er evenzeer in 24 van de 200 meetpunten géén sporen van PFAS zijn waargenomen.

Terug naar overzicht