Reactie bodemsaneringsdeskundigen op PFAS in de media

De afgelopen maanden is er, naar aanleiding van de hetze rond 3M, veel gezegd en geschreven over PFAS, en de rol van de bodemsaneringsdeskundige daarin. Het beeld dat van de deskundige werd opgehangen was niet altijd even positief, en - vooral - niet correct en gekleurd. Naar aanleiding hiervan achtten de beroepsverenigingen VOBAS en VEB het noodzakelijk om samen een open brief te publiceren, waarin gepleit wordt voor meer respect en vertrouwen voor de onafhankelijkheid van de bodemsaneringsdeskundige.

U leest de volledige brief hier: https://www.knack.be/nieuws/belgie/we-saneren-tot-we-er-zelf-willen-wonen/article-opinion-1853007.html?cookie_check=1649063773

Terug naar overzicht