Schadegevallenprocedure wijzigt binnen het nieuwe Bodemdecreet

Indien u geconfronteerd wordt met een schadegeval waarbij bodemverontreiniging is veroorzaakt, dient u deze aan te pakken volgens de bepalingen van het Bodemdecreet onder begeleiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige.

Indien u hierbij gebruik maakt van de specifieke 'schadegevallenprocedure' zal dit u veelal een siginificante tijds- en kostenbesparing opleveren. Eén van de bepalingen om beroep te kunnen doen op deze procedure, werd recent aangepast in het gewijzigde Bodemdecreet, dat op 2 februari 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voortaan dient een schadegeval te worden gemeld aan de bevoegde overheid (doorgaans uw gemeentebestuur) "binnen een termijn van dertig dagen nadat ze zich hebben voorgedaan", waar dit voorhaan 14 dagen betrof.Snel handelen is hierbij dus de boodschap.

Meer info vindt u hier

 

Indien u mogelijk met een schadegeval bent geconfronteerd, kunt u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met een erkend bodemsaneringsdeskundige. Artemis Milieu heeft zich doorheen de jaren gespecialiseerd in schadegevallen kan u begeleiden doorheen de wettelijke procedures en de afhandeling met uw verzekering.

 

Terug naar overzicht