Brugse Reien terug proper na lek in leiding; Artemis Milieu onderzoekt impact op bodem en grondwater

Lek in toevoerleiding

In het centrum van Brugge bevindt zich de historische site van brouwerij De Halve Maan, waar onder andere de gekende bieren Brugse Zot en Straffe Hendrik wordt gebrouwen.

Om het afvalwater van de brouwerij te kunnen afvoeren, wordt gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen.

Begin juni was in dergelijke leiding een lek ontstaan, waardoor afvalwater in de Reien terechtkwam en hierdoor vervuiling ontstond. Dit leidde tot geurhinder, verkleuring van het water, en een daling van het zuurstofgehalte.

Zwanen geëvacueerd

Uit voorzorg werden de zwanen, kenmerkend voor de Reien, gerepatrieerd. Na enkele dagen had het zuurstofgehalte zich hersteld en mochten de vogels terug naar hun vertrouwde stek.

Artemis Milieu ingeschakeld

Naast deze - inmiddels opgeloste - vervuiling in het oppervlaktewater, dient ook nagegaan of er een mogelijke impact is naar de bodem of naar het grondwater. Hiertoe is Artemis Milieu aangesteld om de nodige vaststellingen te doen.

 

Terug naar overzicht